pohjolanpirtti

Tietosuojaseloste

 

Nordic Holiday Services Ltd OY:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Holiday Services Ltd Oy

Yhteystiedot:
Tavajärventie 9
93600 Kuusamo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nordic Holiday Services Ltd Oy / Tanja Pohjola
Tavajärventie 9
93600 Kuusamo
0405547361
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

Potentiaaliset asiakkaat

Työntekijät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Työsuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi (yritysasiakkailta myös yrityksen nimi)
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • laskutustiedot

Työntekijätiedot

 • sosiaaliturvatunnus
 • tilinumero
 • verokortti
 • palkanmaksutiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • työntekijältä työsopimuksen syntymisen yhteydessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordic Holiday Services Ltd Oy:n ulkopuolelle.

Mikäli palvelumme sisältää alihankkijoiden tuotteita, luovutamme alihankkijalle varauksen yhteydessä ainoastaan tarvittavan nimitiedon ja varaukseen liittyvien henkilöiden lukumäärän, emme asiakkaamme yhteystietoja ilman erillistä sopimusta.  

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus/työsuhde on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (tilitoimistomme ja IT-tukemme), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Welcome
to Pohjolan Pirtti

We wish you a warm welcome to Pohjola,
our family estate located in Vuotunki,
one of the oldest villages in Kuusamo.

Family Pohjola

First stories from Pohjola estate date back to 1686, when our ancestors settled in Vuotunki amongst the first pilgrims who arrived to the village. The estate is nowdays owned by the 11th and the 12th generations of the family. We proudly cherish our traditions as well as our family history to this day and we would love to share them with you!

Private Restaurant

Private Restaurant

Atmospheric restaurant with a dining room for up to 50 guests in our over 100 year old main building.

 • Local delicacies
 • Traditional flavors
 • Wildfood
 • Christmas dinners with Santa Claus

Read more

Saunas

Saunas

Grandma Pohjola’s old cowhouse is nowadays serving a new purpose as our sauna building. Our 3 different saunas and an outdoor hot tub have room for as many as 20-25 bathers.

 • Traditional wood heated sauna
 • Steam sauna
 • Regular electric Finnish sauna
 • Wood heated outdoor hot tub
 • Sauna treatments

Read more

Programs

Programs

Unforgettable experiences in authentic countryside setting.

 • Spend your day the traditional Finnish way
 • Dance your heart out under the stars in our Arctic beach party
 • Meet Santa Claus, Mrs. Claus and the elves

Read more

 

 

pohjolanpirttilogo nega

+358 40 509 8085 | info(at)pohjolanpirtti.fi | Tietosuojaseloste